ArviSathvara DarshanBazigar DhavalGoswami DineshMansuri IshikaToriya JayKadiya KajalMaheriya MayurNadiya Saregamagujarati SaviToriya ShreyaShreemali

Mehendi Lili Ne Rang Eno Rato | Dhaval Gaoswami | Ishika Toriya

 

Mehendi Lili Ne Rang Eno Rato | Dhaval Gaoswami | Ishika Toriya


LYRICS OF Mehendi Lili Ne Rang Eno Rato : The song is sung by Kajal Maheriya.”Mehendi Lili Ne Rang Eno Rato” is presented by Saregama Gujarati .Music is given by Mayur Nadiya Lyrics written by Darshan Bajigar.The music video of this track is picturized on Dhaval Goswami, Ishika Toriya, Shreya Shreemali, Jay Kadiya, Dinesh Mansuri, Savi Toriya, Arvi Sathvara.

Lyrics Of Mehendi Lili Ne Rang Rato By Bazigar
Ae mehndi lili ne rang aeno rato hato
Ae mehndi lili ne rang aeno rato hato
Ae tari yaad ma dado maro jaato nato

Ae tara koi hoch nathi nathi samachar alya
Tara koi hoch nathi nathi samachar alya
He joje aavvama modu na thaay malva
Vaat joi ne okh rati thai
Ae taro phone aayo ne raji raji thai
Ae mehndi lili ne rang aeno rato hato

Ae lamna dukhe kedo kom nathi karti
Tara vagar mane chaen nathi padti
Ae gharma chakkar maru otaa fera karti
Taru nom laine alya jene tene puchati
 
Ae be dada thi khadhu nathi poni alya pidhu nathi
Be dada thi khadhu nathi poni alya pidhu nathi
Ae tu aaveto khava utare gala ma
Vaat joine okh raati thai
Ae taro phone aayo ne raji raji thai
Ae mehndi lili ne rang aeno rato hato

Ae hachu kyone mane malva kyarae aavsho
Mara mate bolo shu shu lavsho
He patan nu patolu ne surat ni hadio
Mara mate tame lavjo bangadiyu

Ae modu re na karta tame vela aavjo
Modu na karta tame vela aavjo
Ae tane bhali ne haiyu harkhay sayba
Vaat joi ne okh rati thai
Ae taro phone aayo ne raji raji thai
Ae mehndi lili ne rang aeno rato hato
Mehndi lili ne rang aeno rato hato
Ae mehndi lili ne rang aeno rato hato
Ae mehndi lili ne rang aeno rato hatoMehendi-Lili-Ne-Rang-Eno-Rato-Dhaval-Gaoswami-Ishika-Toriya


About the author

Meyur

Leave a Comment