DrushatiSharma JackieGajjar JayShreeAmbeSound KaranRajveer PoojaRai ReshmaThakor Vaibhav VirbhanThakor

Maari Feeling Tu Na Samje | Karan Rajveer | Pooja Rai –FYL

 

Maari Feeling Tu Na Samje | Karan Rajveer | Pooja Rai

LYRICS OF Maari Feeling Tu Na Samje : The song is sung by Reshma Thakor.”Maari Feeling Tu Na Samje” is presented by Jay Shree Ambe Sound.Music is given by Jackie Gajjar.Lyrics written by Virbhan Thakor.The music video of this track is picturized on Karan Rajveer,Pooja Rai,Drushati Sharma & Vaibhav.
Lyrics Of Maari Feeling Tu Na Samje By Virbhan
Tane prem karu chhu hacho mari feeling tu na samje
Tane prem karu chhu hacho mari feeling tu na samje
Tane prem karu chhu hacho mari feeling tu na samje
Mara dil ne radavi bol tane shu male chhe

Bija hare vaat karta mara thi na bole
Bija hare vaat karta mari hathe na bole
Mane heran kari tara dil ne shu male chhe

Tu chahat chhe mari man aadat chhe tari
Cham kadar na karo chho tame re amari
Tu chahat chhe mari man aadat chhe tari
Cham kadar na karo chho tame re amari

Hu tara par maru chhu tu biji par mare chhe
Hu tara par maru chhu tu biji par mare chhe
Mara dil ne radavi bol tane shu male chhe
Mara dil ne radavi bol tane shu male chhe

Tara vagar koi no chahero game na
Manu potana tame mane gano na
Tara vagar koi no chahero game na
Manu chhu hu potana tame amane gano na

Tara man ma shu chale chhe hamjatu nathi
Mara dil nu dukh khamatu nathi
Tara man ma shu chale chhe hamjatu nathi
Mara dil nu dukh khamatu nathi

Roj message jove pan reply na kare se
Roj message jove pan reply na kare se
Mara dil ne radavi bol tane shu male chhe

Tane prem hacho karu chhu mari feeling tu na hamje
Tane prem hacho karu chhu mari feeling tu na hamje
Mara dil ne radavi bol tane shu male chhe
Mara dil ne radavi bol tane shu male chhe

Lobi lobi rat mare vitavi re kem
Unghava na de sapna tara jivvu mare kem
Lobi lobi rato mare vitavi re kem
Unghava na de sapna tara jivvu mare kem

Kya sudhi karavish tu mane intezaar
Khabar nathi tu kyare samjish maro pyar
Kya sudhi karavish tu mane intezaar
Khabar nathi tu kyare samjish maro pyar

Mane tari ja fikar chhe tara ma maro jiv chhe
Tari ja fikar chhe tara ma maro jiv chhe
Mara dil ne radavi bol tane shu male chhe

Tane prem karu hacho mari feeling tu na hamje
Tane prem karu hacho mari feeling tu na hamje
Mara dil ne radavi bol tane shu male chhe
Mara dil ne radavi bol tane shu male chheMaari-Feeling-Tu-Na-Samje-Karan-Rajveer-Pooja-Rai


About the author

Meyur

Leave a Comment