gujarati M ManuRabari VijaySuvada YuvrajSuvada

Malataj Meladi Khara Tane Aaj | Vijay Suvada | Yuvraj SuvadaMALATAJ MELADI KHARA TANE AAJ | Vijay Suvada | Yuvraj Suvada 

Matalaj Meladi Khara Tane Aaj New Gujarati Song Credits :-

Singer :- Vijay Suvada

Lyricist :- Manu Rabari

Music :- Dhaval Kapdiya


Matalaj Meladi Khara Tane Aaj Lyrics By Manu
Ae samay aevo aayo na koi mari ferma
Ae samay aevo aayo na koi mari ferma
Dilma dushamani lai fare badha bherma
Vahami vela aevi thay

He agad kuvone pachhad khai
Malataj meladi khara tone aai
Alya agad kuvo ne pachhad khai
Malataj meladi khara tone aai

Ae vakhat aevo aayo na koi mara ferma
Dilma dushamani lai fare bdha bherma

Ae madhade tara roj hu to avato re maji
Mandire madi tari bhid rehati zazi
He aavu badhu joine kai shaku na magi
Pachho vali jav page tane lagi

Ae nindar na ave mane aavi jone gharma
Raja bhuvani devi aavo karo mer maa
Kapro time kem jay
Alya agad kuvo ne pachhad khai
Malataj meladi khara tone aai

Ae vakhat aevo aayo na koi mara ferma
Dilma dushamani lai fare bdha bherma

Ae chare kor joyu na pochi re najar
Shu karvu kai mane padi na khabar
Ae raja bhuvani pahe jai na shaku
Manma nom maa meladi ratu

Ae dhrunta dhrunta mani aavyo hu najarma
Bolavi didhyo maa ae paahe mane palma
Manu ke tahuko mano thay

Ae agad kuvone pachhad khai
Malataj meladi khara tone re aai
Ae agad kuvone pachhad khai
Malataj meladi khara tone aai
Ae malataj meladi khara tone aai. 
About the author

Meyur

Leave a Comment